.
×

A jeni gjeni?Me ndihmën e këtij testi kontrolloni zgjuarsinë tuaj.

Gjithçka që ju duhet të bëni është që të gjeni se sa njerëz shihni në foto?

Image

 

 

 

 

Nëse gjeni 0-5 persona – Ju jeni një idiot

Nëse gjeni 6-7 persona – Ju jeni budalla

Nëse gjeni 8-9 persona – ju jeni normal

Nëse gjeni 10-11 njerëz – Ju jeni mbi mesataren

Nëse gjeni 12-13 njerëz – Ju jeni gjeniu