.
×

KULTURË

Sekreti i romanit!

Çfarë është “romani”? Në çfarë konsiston? Kur e kemi të drejtën ta përdorim këtë term, jashtë e brenda letërsisë? Qetësohuni lexues: nuk është qëllimi të jepet këtu një leksion retorike…