[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Skenari i Kurtit për shkarkimet e bordeveFati i njëjta i Bordit të Telekomit të Kosovës i pret edhe një numër të madh të ndërmarrjeve tjera. Kryeministri, Albin Kurti, sikurse edhe zëvendës kryeministri nga LDK, Avdulla Hoti kanë paralajmëruar qe ditët në vazhdim do të marrin vendim edhe për shkarkimet të tjera të Bordeve të Ndërmarrjeve Publike.

Shkarkimi i Bordit të Telekomit të Kosovës në mbledhjen e fundit të Qeverisë u arsyetua duke ju referuar raporteve të performance së ndërmarrjeve publike në dy vitet e fundit.

Këto raporte që po i shqyrton qeveria Kurti e të cilat i ka siguruar Gazeta Infokus.

Nëse do të vazhdojnë shkarkimet, siç është paralajmëruar duke ju referuar këtyre dokumenteve me të njëjtat arsyetime, fati i Telekomit i pret edhe 5 Ndërmarrje tjera Publike.

Përveç këtyre 5 NP-ve të cilat janë zhytur në humbje financiare, gjendje të mirë menaxhim dhe performance sipas raporteve të vitit 2017 dhe 2018 nuk kanë edhe një pjese e ndërmarrjeve të tjera.

Nga 18 ndërmarrje Publike, vetëm KEK ka performancë pozitive financiare dhe të njëjtën kohë nuk ka vërejtje për keq menaxhim dhe mbipunësime, dukuri kjo qe është e shfaqur të 17 ndërmarrjet tjera.

Prej tyre gjashtë Ndërmarrjet Publike, në dy vitet për të cilat po ‘hetohen’ nga Qeveria Kurti, së bashku kanë shënuar një humbje rekord prej rreth 42 milion euro.

Këto humbje të madhe të Ndërmarrjeve Publike i ka zbutur vetëm KEK-u me fitimin rekord prej rreth 36 milion euro.

Kjo shihet në tabelën e fundit të raporteve të cilat i ka siguruar Gazeta Infokus, ku i është bërë bilanci i fitimit dhe humbjeve të të gjitha ndërmarrjeve qe janë në pronësi të shtetit.

Paradoksale është edhe dallimi i kësaj ndërmarrje me të tjera tek numri i të punësuarve. Përderisa të tjerat kanë rritur në mënyre abuzive numrin e të punësuarve KEK përkundër profitit të lartë ka zvogëluar numrin e të punësuarve.

Bordet që do të kenë fatin e Telekomit

Nëse qeveria Kurti do të vazhdoj me të njëjtën “fshisë” të pastrojë Bordet që keqmenaxhuan ndërmarrjet publike, dhe operuan me humbje në vitet e fundit, janë edhe 5 të tjera qe kanë gjendjen e njëjte me telekomin vetëm dallojnë të shifrat milionëshe në humbje.

Me të njëjtat arsye në radhë do të jetë bordi i Postës së Kosovës. Kjo ndërmarrje ka shënuar një humbje prej 2 milion e 334 mijë euro gjatë vitit 2018, apo 4 milionë e 277 mijë euro së bashku me vitin 2017.

Përveç Postës së Kosovës, në radhë do të jetë edhe NP “Iber Lepenci” që sipas raportit të siguruar nga Gazeta Infokus ka shënuar një humbje neto financiare në dy vitet e fundit të audituara (2017 dhe 2018) në vlerë prej 7 milion e 122 mijë euro. Vetëm në vitin 2018 kjo kompani sipas auditorit ka një humbje neto prej rreth 3 milion euro.

Shkarkimeve nuk do t’i shpëtoj as NP “Infrakos” e cila figuron me rreth 1 milion euro humbje në vitin 2018.

Kurse NP “Trainkos” po ashtu ka operuar me humbje qe kapin shifrën rreth gjysmë milioni euro vetëm në vitin 2018.

Pas saj me humbje është e radhitur edhe KUR Prishtina. Kjo ndërmarrje ka shkaktuar humbje pre 751 mijë euro vetëm në vitin 2018. Përkundër humbjeve financiare kjo ndërmarrje sikur edhe të tjerat kanë abuzuar me numrin e të punësuarve duke e rritur dukshëm gjatë dy viteve të fundit, siç shihet në grafikonat e raportit të cilin e ka siguruar Gazeta Infokus.

Bordet që nuk mund të shkarkohet me të njëjtin vendim

Qeveria Kurti nëse do të pretendon të shkarkoj edhe Bordet e Ndërmarrjeve tjera Publike, i duhet të shpikë një formulë tjetër të arsyetimit për shkak se në raportet të cilat i ka tashme në duar dhe po i shqyrton nuk mund të gjejë arsye të ngjashme.

Korporata Energjetike e Kosovës në dy vitet e fundit ka performuar pozitivisht me një profit prej rreth 36 milion euro.

Përderisa ndërmarrjet tjera që janë në llupen e shkarkimeve edhe për faktin se kanë stërmbushur ndërmarrjet me të punësuar, KEK ka zbritur numrin e të punësuarve.

Të njëjtin vendim për shkarkim nuk mund ta aplikoj as për KRU Hidromorava. Kjo ndërmarrje nuk ka fitimin sikurse KEK por të paktën ka performuar me një pozitivitet prej rreth 260 mijë euro neto profit, sikurse edhe KRU Gjakova që sipas raporteve të auditorit ka një profit në vitin 2018 prej rreth 140 mijë euro.

Në tabelat e raportit të siguruar nga gazeta Infokus ka edhe ndërmarrje të tjera që kanë performuar pozitivisht por që në raportet e auditorit kanë vërejtje të shumta të menagjimit.

Disa nga ndërmarrjet kanë futur në tabelat e tyre si të hyra edhe subvencionet e Qeverisë për t’i përmirësuar statistikat e tyre finaciare. Fatkeqësisht, përpos KEK që nuk kanë abuzuar me punësimet, të gjitha ndërmarrjet tjera që kanë performuar edhe me pozitivitet financiar, kanë të përbashkët abuzimin me numrin e të punësuarve e që në raportet e vitit 2019 humbjet financiare do të jenë evidente si pasoj e shpenzimeve për staf.

 

Menu Title