.
×

U botua Monografia “LDK e Rugovës në Rahovec” me autor Fetah BerishënKëto doli nga shtypi Monografia:”LDK E RUGOVËS NË RAHOVEC”,autor Mr.Fetah Berisha,njeri nga themeluesit e LDK-së në Rahovec, i cili drejtoi degën e LDK-së,në dy mandate, pas themelimit,ne rrethana shumë të rënda nën okupimin serb.

Në këtë  monofrafi për herë të parë përfshihet një periudhë dy decenie e më shumë e Lëvizjes politike të Ibrahim Rugovës edhe në komunën e Rahovedit.

Libri është një dëshmi e rëndësishme e kohës që do tu shërbejë edhe brezave të arshshëm